الهی به امید تو ... 
بسم الله الرحمن الرحیم

سلام.. سلام...

چند روز پیش بود، اگر اشتباه نکنم برنامه به خانه برمیگردیم شبکه تهران ...

مشاوری ( شایدم دکتری نیشخند ) حرف میزد و مجری خانومی که باهاشون گفتگو میکرد.. 

آخرهای بحث بود و از دکتر وعده گرفتن برای جلسه بعد و اشتیاق مجری برای اعلام موضوع برنامه بعد  " مضررات تک فرزندی "  خنثی

دیوار کوتاهتر از تک فرزند ها نیست که نیست!قهر

قبلا فکر نمیکردم تفاوت زیادی بین اینکه کسی، خواهر و برادر داشته باشه یا نه وجود نداره ..  اما جدیدا" می بینم که تک فرزندی، انگار آپشن مهمی محسوب میشه.. نیشخند

و متاسفانه همیشه هم نظر منفیه ! البته من از اینکه کسی نظر منفی در این مورد باشه ناراحت یا عصبانی نمیشم.. 

چون به شخصه معتقدم، تنها فرزند خانواده بودن، مسئولیت سنگینی داره .. و این فکر رو از زمانهای طولانی داشتم.. و همیشه بخودم یادآوری می کردم .. حواست باشد....

و شاید حرف پدرم موید افکار من بوده که همیشه میگفت تو تنها عصای پیری دست بابایی... 

و بنظر من مهم نکته تک فرزند بودن اینه که ، تنها برآورده کننده آرزو های مادر و پدرند..

و مزیت مهمش هم : داشتن استقلال ... چون برای انجام خیلی کارها، تنهان ... 

البته هدفم این نیست که بگم تک فرزندی خوبه یا نه ... 

اتفاقا داشتن همراه و یار همسن و سال .. خواهر و برادر.. خوبه و نفی اش نمیکنم...

مخصوصا دواها و زد و خورد های بچگی چشمکبرای اینکه یاد بگیریم سخت جون باشیم! نیشخند

و نه دلمان نرم باشد و چشمان ابر بهــاری ... چشمک

یاد شعر فی البداهه عمـــــــو تو برنامه با موضوع " خواهر و برادر " بخیر... قلب

خیلی برام خاطره انگیزه مخصوصا که عمو با حالت بغض و کودکانه خوندن : 

من یه توپی داشتم، چون خواهر و برادر نداشتم زدمش به دیوار و ...... :)