الهی به امید تو ....  به نام خدا

سلام ... 

اومدم تا به مدد یه آهنگ و جلوگیری از سر رفتن حوصله، اون گزارشکاری که باید بنویسم و داره امروز و فردا میشه و به دقایق 90 تحویلش نزدیک میشم، بنویسم ولی ... 

ولی تا هدفن رو گذاشتم متوجه قطعی یکی از گوش هاش شدم ... و هر چی سعی کردم درستش کنم نشد ... و نا امید از تعمیرش بودم که یه لحظه وصل شد.. اما دوامی نداشت...

فکر کنم دیروز پسر دایی یک ساله و نیمم مدتی با این بازی میکرد حسابی درستش کرده نیشخند اگر ایشون یک هفته خونه ما باشند، بنده از هستی ساقط میشم... تشویق

قدیما هر چی خراب میشد، میشد تعمیرش کرد.. عیب یابیش کرد ... ولی دقت کردین تازگیا خیلی از وسایل غیر قابل تعمیرن ... پلمپ شده اند و غیر قابل باز کردن و تعمیر...

 

شاید تو خیلی از روابط انسانی هم همچین موضوعی حاکم شده ...  بجای مشکل یابی و رفع مشکل، یا بقول ریش سفیدها، واسطه گری و آشتی دادن ها، راحت طلب شدیم تا اون رو دور بریزیم و بدنبال جایگزین دیگری باشیم راحت تر ... 

اما یادمان میرود این چیز های ارزانی که به فراوانی تو کوچه بازارها، به حراج گذاشته شده اند ، بنجل اند و بدرد نخور....